Viktig melding vedrørende hjortejakta 2018

 

Det er nå skutt 21 av totalt 37 tildelte hjort i Gjerstad Viltlag 2018. Her er oversikten over hvor mange type dyr som gjenstår å felle ut ifra tildelingen.

Bukk                     :               1 dyr gjenstår å felle

Spissbukk           :               5 dyr gjenstår å felle

Hinn                      :               2 dyr gjenstår å felle

Kalv                       :               8 dyr gjenstår å felle

Alle som feller dyr må nå være raske med å få meldt inntil viltlaget, slik at restkvoten blir oppdatert på hjemmesiden. Vi ber alle følge med på oppdateringene før dere reiser ut på jakt.

Det er foreløpig ikke gjort noe vedtak om å henstille noen jaktlag til å avslutte jakt på hjort. Dersom det blir gjort vedtak om dette vil den enkelte jaktleder bli kontaktet.

Dette til informasjon.