Evalueringsmøte jakta 2018

Styret i Gjerstad viltlag inviterer til evalueringsmøte for jakta 2018. Møtet blir torsdag 10.01.2019 kl 19:00 på Holmen gård.

Det blir enkel servering.

Vel møtt!

Styret