Evaluering elgjakt og hjortejakt -21

Pga. corona kunne ikke evalueringsmøte gjennomføres.

Styret ønsker tilbakemelding fra lagene på følgende:

-Erfaringer fra jakta -21, bestand, avskyting?

-Evt. andre forhold med tanke på de neste to årene?

Svar sendes til odvar@getmail.no

Styret

Årsmøte Gjerstad viltlag

Årsmøte blir 26.april kl.19. (sted kommer)

Saker til årsmøte blir lagt ut etter hvert.

-bevertning