Informasjon årsmøte

Årsmøte i Gjerstad Viltlag er på Lyngrillen 26.april kl 19.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

Leder: Marte Bakka Haugen (gjenvalg)

Styremedlemmer:

Gro Eskeland (gjenvalg)

Svein Olav Fjærbu 

Andreas Brekke

Jo Åsmund Sandåker 

Varamedlemmer:

1 Morten Rønningen (gjenvalg)

2 Ole Henrik Ausland, nytt medlem

Valgkomité:

Lars Jonny Vestigard, på valg 2023

John Sigbjørn Haugebo, på valg 2024

Jens Trydal foreslås som nytt medlem.

 

Regnskap-Viltlaget