Årsmøte i Gjerstad viltlag

Gjerstad viltlag kaller inn til årsmøte tirsdag 28.mars klokka 19:00 på Lyngrillen.

Det blir enkel bevertning.
Etter årsmøtet gjennomfører vi en kort evaluering av jakta 2022.

Sakspapirer legges ut senest 1 uke før årsmøtet.

Innkalling årsmøte2023

Årsmelding Gjerstad viltlag 2022

Årsplan og budsjett 2023

Valgkomiteens innstilling 2023 Gjerstad Viltlag

Sak 8-23 Forlengelse av ordning rovdyrjakt-rovdyrutvalg

Årsregnskap Viltlaget 2023

Revisjonsberetning