Kontaktinformasjon ifm. jakta 2010

Innrapportering av hjort skal gjøres umiddelbart til :
Arne Gunnerud (993 02 599).

 

Ved evt. skadeskyting av elg og hjort meldes det fra til én av personene under:

Navn Mobil
Svein Erik Fone 992 45 086
Arne Gunnerud 993 02 599
Jacob Haugen 911 92 356
Nils Olav Sunde 918 11 015
Olav Homme 908 61 078