Fellingstillatelser på gaupe, brunbjørn, jerv og ulv

Kvote for betinga fellingstillatelser på gaupe, brunbjørn, jerv og ulv i region 2 i 2013/2014

Rovviltnemnda i region 2 – Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder hadde møte 24. mai 2013 og vedtok kvote for betinga fellingstillatelser på gaupe, brunbjørn, jerv og ulv i sesongen 2013/2014.

Se link under.

Fellingstillatelser på gaupe, brunbjørn, jerv og ulv