Ulv

Jakt på de store rovdyr og grunneiertillatelse

UlvDet er etablert ett rovviltutvalg under Gjerstad Viltlag. De har fått i oppgave å sanke inn grunneiertillatelse til å drive jakt på de store rovdyrene (ulv, bjørn, gaupe og jerv). Skulle det bli aktuelt med jakt på ett eller flere av disse rovdyrene skal også dette utvalget utnevne jaktleder som skal drive denne jakta på en forsvarligmåte.

 

Utvalgets leder er Arne Gunnerud. Andre medlemmer er Per Henriksen og Tom Jacobsen.

 

Det er sendt ut ett brev til alle jaktlederne i Gjerstad Viltlag hvor vi ber om deres hjelp til å skaffe grunneiertillatelse. Under er kopi av de brevene som er sendt ut. Grunneier som ønsker det kan også skrive under disse dokumentene å sende disse til adressen gjengitt i dokumentene.