Kvoter på rådyr, hjort og bever samt fellingsavgift for 2014

Brev sendt til Jaktlagene og viltlaget

 

Saksopplysninger:
Kommunen skal hvert år innen 15. juni fastsette kvoter på hjortevilt og bever. I tillegg blir det fastsatt fellingsavgifter for hjort og elg.

I delegert vedtak datert 06.06.2012 fikk Gjerstad viltlag godkjent sin 3 årige bestandsplan for elg (2012-2014). En følge av dette er at kommunen ikke skal tildele kvoter på elg i år.

Fra og med 2012 ble kommunen og viltlaget enige om at tildeling av rådyr og bever nå skal gå fra kommunen til viltlaget og at viltlaget sørger for videre tildeling til jaktlaga. Dette gjør at det i prinsippet blir samme tildelingsmodell på både elg, hjort, rådyr og bever. Viltlaget får da inn jaktrapportene i etterkant av jakta og videresender dette til kommunen.

Fra 2012 var det også nytt at kommunen benyttet frie kvoter på tildeling av rådyr og bever. Kvotene har uansett vært så høye at kommunen i samråd med viltlaget fant ut at det kunne være like greit å tildele frie kvoter. Viltlaget oppfyller kravene for bruk av frie kvoter i Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 23 og Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever,§ 7.

 

Vedtak med begrunnelse:

1 – I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, §§ 18 og 23 tildeles Gjerstad viltlag en fri kvote på rådyr.

2 – I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever, §§ 5 og 7, tildeles Gjerstad viltlag fri kvote på bever.

3 – I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 21, tildeles Gjerstad viltlag følgende kvote på hjort: Totalt 37 dyr, hvorav 7 er kalv, 13 er voksne hunndyr, 4 er spissbukk og 13 er voksne hanndyr.

4 – I henhold til Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, §6, settes fellingsavgiftene for 2014 til følgende:

Elg voksen 400 kr

Elg kalv 230 kr

Hjort voksen 300 kr

Hjort kalv 180 kr