Behandling av ny bestandsplan

Som vedtatt på årsmøte 12.mai ble det enstemmig vedtatt å behandle ny bestandsplan i nytt møte da jaktlagene og medlemmene ikke hadde fått tilstrekkelig tid til å komme med tilbakemeldinger.

 

Ihht forskrift om hjorteviltforvaltning skal kommunen godkjenne ny plan senest 15.juni. Denne fristen rekker vi ikke. Siste formanskapsmøte før sommeren er 23.juni og vi må rekke denne.

 

For å rekke denne fristen må følgende tidsfrister overholdes:

  • Jaktlagene kommer med skriftlig tilbakemelding på forslaget til ny bestandsplan innen søndag 31.mai
  • Styret behandler og justerer planen i styremøte tirsdag 2.juni
  • Ekstraordinært møte i Gjerstad Viltlag hvor kun bestandsplanen bli behandlet torsdag 4.juni
  • Bestandsplanen tas opp i formannskapet tirsdag 23.juni.

Tilbakemeldinger sendes til: styret@viltlaget.no

 

Forslag til ny bestandsplan.

Tildeling til storvald.

Areal stemmer

 

VIKTIG: Ekstraordinært møte i Gjerstad Viltlag torsdag 4.juni kl 19.00 i kommunestyresalen på Almuestaua.