Årets hjortejakt 2017

Gjerstad Viltlag har i 2017 fått tildelt 37 hjort.

 

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til: 

Anna M Hovdekleiv på mobil/sms 911 55 355

 

Nr Type Vekt Hvor Bilde
 1    Hunn Kalv 19 kg   Ytre Kroken jaktlag, skytter Jens Tore Aakre  

 2  

 Bukk – 12 tagger 90 kg 

 Vik jaktlag, skytter Alf Jonny

 

 3   Spissbukk  58 kg   Ulltveit jaktlag, skytter Harald Lunden  
 4   Spissbukk  55 kg   Gryting/Brokeland jaktlag, skytter Olav Martin Dalen  
 5  Bukk – 8 tagger 80 kg   Moe jaktlag, skytter Arne Ellefsen  
 6  Fjorårs kolle 40 kg  Statskog, skytter Tom Henry Valle  
 7 Spissbukk  ?  kg Sunde/Tveit jaktlag, skytter Jon Ivar Christensen  
 8  Spissbukk 49 kg Skorstøl Jaktlag, skytter Anders Skorstøl  
 9 Hunn kalv 31 kg Øygarden Jaktalag, skytter Trond Stigen  
10 Bukk 65 kg Lunden Jaktlag  
11 Spissbukk 55 kg Vevstad Jaktlag  
12 Bukk – 10 tagger 82 kg Sunde/Tveit Jaktlag, Olav Henning Bråten  
13 Hann kalv 27 kg Østerholt Jaktlag, Skytter Nils Harald Reiersen  
14 Bukk – 11 tagger  107 kg Mo Jaktlag, Skytter Ove Gjernes  
15   Kalv  30 kg  Eskeland Jaktlag  
16 Spissbukk 50 kg Østerholt Jaktlag, skytter Rune Øygarden  
17 Fjorårs kolle 45 kg Røed og Eikeland Jaktlag  
18 Hind ? kg Eskeland Jaktlag  
19 Hind ? kg Eskeland Jaktlag  
20 Hind ? kg Eskeland Jaktlag  
21 Kalv ? kg Eskeland Jaktlag  
22 12 tagger  89 kg Mo Jaktlag, skytter Erik Henriksen  
23 Bukk 10 tagger 95 kg Vevstad Jaktlag, Hallvard Tore Lyngstøl  
24 Hind 60 kg Trydal Jaktlag