Tildeling Hjort 2016

Gjerstad viltlag har blitt oppfordret til å gjøre noe med praksisen sin vedrørende tildeling av hjort til jaktlaga.

Tildelinga fra Gjerstad Kommuner er på 37 dyr.
Vi har sett på hva Jaktlaga/storvalda har skutt de siste fem åra.

Ut i fra dette har vi fordelt 30 av 37 løyver ut til storvalda.

Viltlaget har delt område i tre soner, ( øvrebygda, østsida og vestasida vassdraget.)
Innen sonene må jaktlaga tilstrebe å få til ønsket avskyting med hensyn til alders og kjønnsfordeling.
Det vil med andre ord innen sonene være først til mølla som gjelder på for eksempel bukkekvota.

Det er bare to storvald som får ei redusert tildeling i forhold til hva de har skutt de siste fem åra.

 

Har du spørsmål, ring gjerne på: 975 26 105

Tildeling Hjort 2016