Årets Hjorte Jakt

Årets Hjorte jakt

Gjerstad Viltlag ønsker å videreføre tidligere års praksis angående årets Hjorte jakt. Gjerstad Viltlag har for 2016 fått tildelt 37 hjort. Det tildeles kun frie dyr på det første 20 hjort som felles. Her er det «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder. Grunneierlagene/storvaldene kan selv bestemme hvordan hjortejakta disponeres internt i lagene. Styret henstiller til at jaktlagene ser på tildeling fordelt på sonene og at dette hensyntas.

Når de første første 20 hjortene er felt, vil styre i viltlaget gjøre fortløpende vurdering på hvilke dyr som kan skytes.

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til: 

Lars Holte på mobil/sms 975 26 105

Trond Inge Haugen på mobil/sms 916 71 526

Kvoter

Henstilling Skytbare Hjort