Mistanke om syke dyr

Mistanke om syke dyr

Det har er kommet noen spørsmål, derfor en oppklaring: Med døde dyr menes de som er selvdøde og blir funnet døde. Ikke skutte dyr som er skutt under normal jakt, og uten tegn til sykdom. Fallviltmannskapet er også orientert om saken. Vi er altså ikke i et område hvor det skal innleveres hoder fra hjort, rådyr og elg skutt under jakt i ordinær jakttid, det samme gjelder for de lagene fra Kroken som er med i Gjerstad Viltlag. Men som nevnt, finner dere døde dyr i jakta eller ser noe mistenkelig, ta kontakt med Mattilsynet. De vil eventuelt bistå med prøvetaking. Send også en melding til Frode Lindland, skogbrukssjef i kommunen så han får lagt det i hjorteviltregisteret.

Hvis dere ser mistenkelig oppførsel hos dyr under jakt, kontakt Mattilsynet. Kontaktpersoner hos Mattilsynet i Agder:

Karin Lillebostad: kalil@mattilsynet.no 22778466/ 47638235 Gunn Kristin Osaland: gukos@mattilsynet.no 22778191 / 99378922 Se følgende linker om cwd: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/ og http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/skrantesjuke__cwd_/informasjon_til_jegere_om_skrantesjuke_cwd.23534