Jaktider Elg

 

Det har vært stilt spørsmål angående jaktidene for elg og hva som gjelder.

Jaktiden for elg er i tiden 5. oktober til og med 15. november.

Dette gjelder for hele Gjerstad Viltlags område.

Viser til linker under. 

Forskrift om utvidet elgjakt 2012 – 2016, Aust-Agder

https://lovdata.no/forskrift/2012-09-12-871

Forskrift om jakt- og fangsttider for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017

https://lovdata.no/forskrift/2012-03-01-190