Styreprotokoll 7 – Styremøte 10.05.2017

Styreprotokoll – Styremøte 10.05.2017

 

Styremøte Gjerstad Viltlag

– Økonomistatus

– Tildeling av hjort, råddyr, bever i Gjerstad kommune 2017

– Tilføyninger bestadsplan

– Søknad fra Fone/Byholt jaktlag

– Fastsettelse av jaktmøte 15 august 2017

– Utvidet jakttid kanadagås

– Drøfting av eventuellt ny tildelingmodell