Viktig informasjon inn mot elgjakta

På Viltlagets årsmøte ble det vedtatt noen endringer for tildeling av dyr. Som en liten påminnelse inn mot jakta legges dette ut på hjemmesiden:

 

Viltlaget kan i tillegg tildele ekstra dyr etter søknad. Kriteriene bestemmes på årsmøtet hvert år, etter innstilling fra styret.

 

  • Kriterier vedtatt på årsmøtet 2017:
  • Lag som har skutt veldig små dyr kan etter søknad og kontroll tildeles nye dyr. Det må være grunnlag i lokal bestand for å tildele ekstra dyr.

·        «Veldig små dyr» vil være ungdyr under 90 kg. og kalv under 40 kg., samt eldre «skrapdyr».

 

  • For å nå disse målsettingene gjelder følgende:

•      Spar store produksjonskyr.

•      Hovedvekten på avskytingen i voksendyrandelen legges på små og unge dyr.

•      Fokus på uttak av de dårligste dyrene, la kraftige unge dyr få leve.

•      Hanndyruttak minimum 50 %. 

•      Okser med 5 eller flere tagger spares i 2år. 2015 og 2016Utgår (rev.2017)

•      Okser med mellom 5 og 10 tagger skal spares, men dårlige dyr tas ut. Tatt inn (rev.2017)

•      Voksen okse med mer enn 10 tagger spares til etter 10.oktober. Tatt inn (rev.2017)

 

Styret ber alle om å sette seg inn i endringene. 

 

Hilsen Styret