Evalueringsmøte – Jakt 2017

Evalueringsmøte for jakt 2017

8 januar 2018 inviterer styret i viltlaget til evalueringmøte for jakten i 2017.

Sted Holmen Gård

Tidspkt 19:00

 

Vel møtt.

Hilsen Styret