Endringer/justeringer i tildelt kvote 2018

Til jaktlag som ønsker å søke om endringer/justeringer i tildelt kvote

Årsmøtet vedtok at jaktlag kan søke om justeringer i tildelt kvote for jakta 2018. De jaktlagene som ønsker å søke om justering må sende søknad om justering gjennom storvaldet de hører inn under. Det betyr at alle storvaldene må sende søknadene samlet til behandling i styret, etter at storvaldene selv har sett alle søknadene fra sine jaktlag under et. Søknadsfrist er satt til 15. mai og styret vil behandle søknadene i møte den 29. mai. Storvaldet og jaktlag vil få en tilbakemelding på utfallet av søknaden i etterkant.

Styret.