Informasjon fra viltlaget

Som informert på møtet mandag 13.08.18 skal disse informere/kontaktes.

 

Ved felling av elg og hjort skal Gro Eskeland kontaktes for oppdatering av hjemmesiden. Hun har telefonnummer 922 58 934. Informasjonen kan gjerne sendes på sms.

 

Ved sporing av skadevilt utover en dag må Kjell Trygve Grunnsvoll (tlf 415 69 959) eller Frank Moland (tlf 974 18 507) kontaktes, for å informere og avklaring av den videre utvikling. Husk at dersom grenser til nabojaktlag, eller storvald, passeres må disse informeres om det. Det er sporingsplikt, men det må være kommunikasjon mellom lagene/storvaldene når passering skjer.

 

Dersom det oppdages døde dyr i terrenget er det fallviltgruppa som skal kontaktes. Den består av Harald Lunden (tlf 408 26 608), Arnt Georg Skeibok (tlf 994 13 030) og Kjetil Eskeland (tlf 458 69 270). Konakt en av disse og de vil ta en beslutning rundt hva som skal gjøres videre rundt prøvetaking.

 

Husk å vær raskt ute med registrering på www.settogskutt.no når det felles dyr. Da vil dere få raskt svar på resultatet av de innsendte prøvene på skrantesyke. Mattilsynet legger ut prøveresultatet direkte på det enkelte falldyret dersom det er innmeldt.