Hjort som er merket

Hjorten er på trekk i jakttida

 

34 GPS-merka hjort i Agder og Telemark har sendt mer enn 100 000 meldinger om sine posisjoner. Hjorteforsker Erling Meisingset i NIBIO analyserer dette materialet i disse dager og kan allerede nå legge fram ny kunnskap om den voksende hjortebestanden i landsdelen. 

-Nesten alle dyra i Agder og Telemark har faste vinter og sommerområder som de trekker mellom. Enkelte av dyra tilbakelegger betydelige avstander mellom de ulike sesongene, men gjennomsnittet er 30 km i luftlinje. Høsttrekket skjer nesten utelukkende i jakttiden og særlig hjortebukkene gjør da store «turneer» på veien hjem til vinterområdet.

-Hjortejakt er stadig mer populært i Agder og det er en utfordring for den lokale forvaltningen at noen grunneiere fostrer hjorten om vinteren og andre om sommeren, mens det til dels er en tredje gruppe som nyter godt av jakta.

-Sørhjortprosjektet viser at det er behov for samarbeid på tvers av kommuner og gjeldende elgvald for å kunne forvalte en felles hjortebestand. Dette vil sluttrapporten omhandle og gi konkrete råd om.

Sluttrapporten kommer ut på vårparten i 2019 og det vil bli fylkesvise seminar om resultatene fra prosjektet.

Sørhjort oppfordrer ellers til at gjenværende dyr med GPS halsbånd blir felt, gjerne i løpet av jakta i år. I tillegg ønsker viltansvarlig i kommunen inn GPS halsbånd, slaktevekt og underkjeve fra alle felte merka dyr, også for de som har mistet halsbånda, men fortsatt har øremerke. 

Vedlegger bilde av en merket hjort og et av prosjektleder Erling Meisingset under merking av en hjort.