OBS! OBS! Ingen hjortebukk igjen på kvota! 1 HINN!

Voksen bukk kvota er skutt og det er bare 1 voksne hunndyr igjen på kvota .

Jmf.tildelingsvedtak:

I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 18, tildeles Gjerstad Viltlag
følgende kvote på hjort: Totalt 37 dyr, hvorav 10 er kalv, 12 er
spissbukk, 7 er voksne hunndyr og 8+1 (ekstra tildeling) er voksne hanndyr.