Jakta 2020

Det er pr. 2020 skutt 37 av 39 tildelte hjort.
Det er pr. 2020 skutt 43 av 53 tildelte elg.

9 VOKSNE HANNDYR ER SKUTT!!

INGEN HODYR IGJEN!!!

OBS!!!!!    1 stk spissbukk og 2 kalver igjen.

 

HUSK MELD I FRA VED Å SENDE SMS: 92258934.

 

Tidligere år:

Hjort 2019

Elg 2019