Fellesmøte Viltforvaltningen Agder 2017

Fellesmøte om viltforvaltning i Agder 8. mars 2017

8. mars 2017 inviterer fylkeskommunene og arbeidsutvalgene for kommunal viltforvaltning i Aust- og Vest-Agder til fellesmøte om viltforvaltning i Agder. Formålet med møtet er å legge til rette for en kunnskapsbasert viltforvaltning, skape en møteplass for ulike aktører innen viltforvaltningen, stimulere til samarbeid og formidle informasjon om regelverk, gode eksempler m.m.

Her finner du nettoppslag med påmeldingsmulighet.

http://www.vaf.no/tjenester/plan-og-miljoe/viltforvaltning/fellesmoete-om-viltforvaltning-i-agder-8-mars-2017/

Rapportering Rådyr og Bever

Rapport Rådyr og Bever
Det er tid for å rapportere om rådyr og bever. Kan de jaktlaga som ikke har gjort det melde i fra til Frode Lindland, Gjerstad kommune. Skjema finner dere på Gjerstad kommunes hjemmeside. Eventuelt kan dere sende en sms med tilsvarende opplysninger til Frode mobil; 945 14 862. Fristen er satt til 1. februar. Dette gjelder kun de lag som geografisk er hjemmehørende i Gjerstad kommune. De fra Kroken f.eks. rapporterer til Drangedal som de får tildelingen i fra.

Hjortejakta 2016, Husk rapporteringen

Det mangler fremdeles noen rapporter, for 18 dyr. Vil valdanansvarlig hjelpe til slik at dette blir utført. Vi viser til Forskriftsfestet rapportplikt og i I Hjorteviltforskriften § 25 står det at valdansvarlig skal levere fellingsrapport til kommunen 14 dager etter endt jakt. Kommunen skal videre rapportere fellingsresultatet til SSB via Hjorteviltregisteret. Levering av fellingsrapport er altså forskriftsfestet og er uavhengig av registret sett elg og sett hjort skjema.

Bruk gjerne «settogskutt» skjema på nett.

Følgende har rapportert: Fostveit/Haugland, Fone, Apland/Kveim, Trydal, Vevstad, Uvdalen A og Holte/Røed/Eikeland.

http://settogskutt.no/

På forhånd takk for hjelpen.