Viktig melding om revidering av forskrift

Mattilsynet har revidert forskriften om tiltak for å begrense spredning av skrantesjuke (CWD) hos hjortevilt. Den reviderte forskriften kan leses her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-07-11-913?q=chronic

Forskriftsendringen innebærer bl.a. at forbudet mot utsetting av saltstein og fóring av hjortevilt nå er utvidet til å gjelde hele landet. Forbudet mot utsetting av saltstein gjelder kun for steiner som legges ut etter den reviderte forskriftens ikrafttredelse 31.07.2017, men Mattilsynet anbefaler at saltsteiner utsatt før dette blir tatt inn.

Mer informasjon kan finnes på følgende side: http://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/

Felles jaktmøte

Viltlaget inviterer til felles jaktmøte.

Dato : 14 august

Kl 19:00 

Sted: Lyngrillen

Kaffe og noe å bite i vil bli servert. Velkomne skal dere være.

Hilsen 

Styret

 

Fellesmøte Viltforvaltningen Agder 2017

Fellesmøte om viltforvaltning i Agder 8. mars 2017

8. mars 2017 inviterer fylkeskommunene og arbeidsutvalgene for kommunal viltforvaltning i Aust- og Vest-Agder til fellesmøte om viltforvaltning i Agder. Formålet med møtet er å legge til rette for en kunnskapsbasert viltforvaltning, skape en møteplass for ulike aktører innen viltforvaltningen, stimulere til samarbeid og formidle informasjon om regelverk, gode eksempler m.m.

Her finner du nettoppslag med påmeldingsmulighet.

http://www.vaf.no/tjenester/plan-og-miljoe/viltforvaltning/fellesmoete-om-viltforvaltning-i-agder-8-mars-2017/

Rapportering Rådyr og Bever

Rapport Rådyr og Bever
Det er tid for å rapportere om rådyr og bever. Kan de jaktlaga som ikke har gjort det melde i fra til Frode Lindland, Gjerstad kommune. Skjema finner dere på Gjerstad kommunes hjemmeside. Eventuelt kan dere sende en sms med tilsvarende opplysninger til Frode mobil; 945 14 862. Fristen er satt til 1. februar. Dette gjelder kun de lag som geografisk er hjemmehørende i Gjerstad kommune. De fra Kroken f.eks. rapporterer til Drangedal som de får tildelingen i fra.