Årets hjortejakt 2011

Gjerstad Viltlag har i 2011 fått tildelt 48 hjort og ønsker å videreføre de gode erfaringene vi har opparbeidet oss de siste årene. Derfor tildeles det kun frie dyr på det første 20 hjort som felles. Her er det «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder. Grunneierlagene/storvaldene kan selv bestemme hvordan hjortejakta disponeres internt i lagene.

 

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til Helge Røed på telefon 908 68 001.

Når de første 20 hjortene er felt vil styre i viltlaget gjøre fortløpende vurdering på hvilke dyr som skal skytes.

 

Nr Type Vekt Hvor Bilde
1 Spissbukk Vik
2 Spissbukk 52kg Ytre Haugen
3 Spissbukk 58kg Ytre Haugen
4 Hind 50kg Sunde-Tveit
5 Bukk 90kg Eskeland
6 Spissbukk 46kg Østerholt
7 Spissbukk 50kg Østerholt
8 Bukk 64kg Sunde-Tveit
9 Hind 56kg Holte-Røed
10 Bukk 85kg Eskeland
11 Bukk 110kg Trydal
12 Hind 52kg Statskog
13 Hind 56kg Sunde-Tveit
14 Hind 42kg Eskeland
15 Spissbukk Homme/Vormli
16 Hannkalv 30kg Vik
17 Bukk Lunden
18 Hokalv Eskeland
19 Hind Eskeland
20 Hind Eskeland
21 Hind Eskeland
22 Hankalv Eskeland
23 Hokalv Trydal