Referat fra årsmøte i Gjerstad viltlag.

Referat fra årsmøte i Gjerstad viltlag 4. mars 2013 på Lyngrillen

Helge Røed gjenvalgt som leder.

Vi vil senere vise de presentasjonene som ble vist på årsmøtet. 

Årsmøtereferat