Fellesmøte for kommunal viltforvaltning

Viltsamlingen 2013

Gjerstad Viltlag var representert ved Leder Helge Røed

Vi  vil her gjengi de presentasjoner som ble vist.

Nye rutiner for fallvilt langs veg og jernbane 

Arbeidsutvalgets årsmelding

Endret jakttider for elg og fordelt tilskudd til vilttiltak i 2013.

Er det mulig å forvalte rådyr

Faun rapport 2013 oppsumering

Tilrettelegging for effektiv jakt på store rovdyr