HUNT0105

Årets elgjakt 2013

Elg

Gjerstad Viltlag vil prøve å vise en oversikt på felt elg for 2013, for at dette skal lykkes er en avhengig av at hvert jaktlag melder fra om dette

 

Hver felt Elg skal umiddelbart meldes fra til Helge Røed på telefon 908 68 001.

 

 HUNT0105

 Foto: Trond Arne Juklerød, Kroken

 Pr. lørdag 16. november 2013

Nr Type Vekt Hvor Bilde
1 Kalv, ku    47 kg Aakre jaktlag  
2 Stut 1,5 år 120 kg Apland/Kveim  
3 Ku  165 kg Apland/Kveim  
4 Stut 1,5 år 165 kg Apland/Kveim (Ferdig)  
5 Stut 220 kg Brødsjø/Juklerød jaktlag  
6 Stut   Øygarden jaktlag  
7 Stut 197 kg Løyte/Haugen jaktlag Avslutta
8 Stut 1,5 år 118 kg Brødsjø/Juklerød jaktlag  
9 Stut 1,5 år 104 kg Østerholt jaktlag  
 10 Stut   Fostveit/Haugland jaktlag  
 11 Stut    Fostveit/Haugland jaktlag  
12 Ku   Trydal jaktlag  
13 Kalv   Trydal jaktlag  
14 Stut   Lunden jaktlag (Ferdig)  
15 Ku 1,5 år 118 kg Aakre jaktlag (Ferdig)  
16 Stut 1,5 år 85 kg Sunde/Tveit jaktlag  
17 Stut 1,5 år 127 kg Moe jaktlag  
18 Ku   Statskog  
19 Kalv, stut   Statskog  
20 Ku 1,5 år   Statskog  
21 Ku 1,5 år   Statskog  
  0 Elg   Gryting/Brokeland (Avslutta)  
22 Ku   Fostveit/Haugland jaktlag  
23 Kalv, stut   Fostveit/Haugland jaktlag  
24 Kalv, stut   Fostveit/Haugland jaktlag Ferdig
25 Stut 1,5 år 114 kg Moe jaktlag  
26 Stut 1,5 år 112 kg Ytre Haugen jaktlag  
27 Ku 136 kg Eskeland/Ausland jaktlag Ferdig
28 Stut   Statsskog  
29 Stut 157 kg Ulltveit jaktlag  
30 Stut 178 kg Ulltveit jaktlag (Ferdig)  
31 Stut   Statskog  
32 Stut 137 kg Holte/Rød jaktlag  
33 Stut 226 kg Vik jaktlag  
34 Ku   Øygarden jaktlag  
  0 Elg   Rødsfjell (Avslutta)  
 35 Ku 142 kg Moe jaktlag  
36 Kalv 37 kg Moe jaktlag  Avslutta
37 Stut   Aabøe jaktlag  
38 Stut  185 kg Landsverk/Mesel jaktlag  
39 Kalv 40 kg Landsverk/Mesel jaktlag  
40 Kalv 50 kg Landsverk/Mesel jaktlag  
41 Ku 1,5 år   Statskog  
42 Stut 1,5 år 137 kg Brødsjø/Juklerød jatlag Avslutta
43 Stut 130 kg Sunde/Tveit jaktlag  
44 Kalv, stut   Statskog  
45 Kalv, ku   Statskog  
46 Kalv, stut 43 kg Holte/Rød jaktlag  
47 Kalv, stut 48 kg Holte/Rød jaktlag Avslutta
48   Kalv, ku 50 kg   Øygarden jaktlag