Elgens genetiske struktur i Norge

Den norske elgbestanden kan struktureres i 2-5 genetiske delbestander, skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA) i denne forskningsrapporten.

Av Erling Johan Solberg m. fl.

Hjorteviltportalen publiserer sammendrag av forskningsrapporter som er nyttig å kjenne til for alle som ønsker oppdatert kunnskap om elg, hjort, rådyr og villrein. NB: Denne rapporten inneholder mange fagbegreper.

For videre lesning følg link under:

http://hjortevilt.no/elgens-genetiske-struktur-i-norge/#.UnDCd9JLMoR