SETT ELG SKJEMA

PÅMINNING
Frode (skogbr.sjef) mangler fortsatt en del «settelgskjema», vi ber dere jaktledere om å  gjøre det omgående.
På forhånd takk for hjelpen