Ulv

Utvidet lisensfelling på ulv

Rovviltnemnda i region 2 har økt kvoten med to ulver fra og med 14. desember.Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge vedtok i møte 13. desember 2013 endret kvote forlisensfelling på ulv. Kvoten ble økt med to – 2 – ulver. Ny kvote gjelder for hele region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) fra og med 14. desember 2013.

 

Rovviltnemnda vurderer et slikt uttak til ikke å skade bestandens overlevelse. Eventuell skadefelling og irregulær avgang etter at vedtaket om økt kvote er gjort, belastes kvoten. Lisensfellingsperioden er ut mars måned neste år, men stanses tidligere ved fylt kvote.

 

Jegeren plikter å holde seg orientert om det er felt dyr.
Jeger skal minimum ringe informasjonstelefonen 37 01 75 57 hver dag før jaktstart og mellom kl. 13 og 14.

 

Hvis en ulv felles eller påskytes, gi straks – og innen en halv time – melding til Fylkesmannen i Aust-Agder på tlf. 957 29 269.

Meld også straks fra til lokal rovviltkontakt, som vil kontrollere det felte dyret.

 

Lokal rovviltkontakt:
Jens Trydal 913 74 564

 

Vedtak