Møte om hjort, hjorteforvaltning og hjortejakt.

Aust-Agder fylkeskommune samt NJFF-Vest-Agder og NJFF-Aust-Agder inviterer til møte om hjort, hjorteforvaltning og hjortejakt.

Møtet
blir onsdag 12. mars klokka 19.00 til 21. 00 på kantina i fylkeshuset i Arendal
(Ragnvald Blakstadsvei 1).
 

Erling Meisingset har gjennomført et forprosjekt om “Hjort i Sør” og vil som en del av dette gi en innføring om hjort generelt og noen tanker om hvordan vi kan ha glede av Sørlandshjorten. Han vil lansere GPS-merking for å innhente mer kunnskap om hjortens trekkmønster og leveområder i vår landsdel.  

 

Fint om dere videreformidler invitasjonen til aktuelle deltakere.

For videre program følg link under:

Møte om hjort