Ny endring av vedtak om lisensfelling på ulv i forvaltningsregion 2 i 2013/2014

Endret vedtak om lisensfelling på ulv

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge vedtok i møte 10. mars 2014 endret kvote for lisensfelling på ulv. Kvoten ble økt med en – 1 – ulv. Ny kvote gjøres gjeldende for hele region 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) fra og med 11. mars 2014.

 

Les hele vedtaket her..