Frist for saker til årsmøte i Gjerstad Viltlag

Det planlegges å avholde årsmøte mot slutten av mars.

 

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 1. mars.