Høring – endring av minsteareal på elg i Gjerstad

Vedlagt ligger høringsdokument og gjeldende forskrift. Det vil bli orientert om saken på kommunens nettside samt annonsert i lokalavisa.
 
Frist for uttalelse settes til 18. mars.
 
Eventuell uttalelse kan sendes: post@gjerstad.kommune.no
 
Mvh Frode Lindland
Skogbrukssjef i Risør og Gjerstad