Årsmøte 12.mai kl 19.00

Det blir årsmøte i Gjerstad Viltlag 12.mai kl 19.00 på Lyngrillen.

 

Agenda

1. Valg av møteleder

2. Valg av to personer sammen med lederen til å signere prokokollen

3. Gjennomgang av styrets årsmelding, regnskap og arbeidsplan

4. Budsjett

5. Gjennomgang av forslag til ny bestandsplan (Kan lastes ned her)

6. Forslag til årlig tildeling (Kan lastes ned her)

7. Innkomne saker

8. Valg