Faunrapport 2015

Bestandsrapport for elg og hjort i Aust-Agder 2014

Her kommer årets rapport i en noe slankere og enklere utgave enn tidligere år.

Faunrapport 2015