Kategoriarkiv: Elgjakt

Elg Aakre 2013 02

Årets Elgjakt nærmer seg

Årets store begivenhet for mange nærmer seg, elgjakta.

Elg Aakre 2013 02

Foto: Jens Tore Aakre

Er det noen som har en god histore eller noe som de vil medele andre angående jakt så ta vi gjerne i mot stoff, gjerne med bilde.

 

Høring på minsteareal skaper stor debatt i Drangedal

Karianne S Reiten ORDFØRER3.jpgStor motstand fra jegere og for kort høringsfrist gjør at saken angående endring av minsteareal for elg utsettes. Prosessen for å få endret minstearealet har vært useriøs og udemokratisk, skriver Gisle Espeland i sin høringsuttalelse.

«Ren idioti». «Useriøst og udemokratisk». «Ikke basert på faglige vurderinger». Dette er noen av reaksjonene på vedtaket i Fagnemnd for utmark 31. mars, om å endre minstearealet for elg fra 2500 dekar til 5000 dekar.

For kort høringsfrist

Saken ble sendt ut på høring med høringsfrist 4. april. Saken skulle etter planen endelig avgjøres i Fagnemnd for utmark den 12. april, men nå er dette møtet avlyst og saken utsatt. Det var ordfører Karianne S. Reiten som grep inn og besluttet at saken er av så prinsipiell karakter at den må behandles i i kommunestyret.

– Bakgrunnen er delegasjonsreglementet som viser til at alle saker av prinsipiell art, vedtekter eller forskrifter, skal behandles av kommunestyret, kommenterer Karianne S. Reiten.

 

Elgjakt 2010

I år er elgjakta i Gjerstad kommune utvidet til å gjelde fra 5. oktober til 15. november.

 

Under hele elgjakt perioden skal det føres «Sett elg og hjort» skjema, samtidig som det også skal føres sett storfugl og hare på samme skjema.