Kategoriarkiv: Hjortjakt

Årets hjortejakt 2017

Gjerstad Viltlag har i 2017 fått tildelt 37 hjort.

 

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til: 

Anna M Hovdekleiv på mobil/sms 911 55 355

 

Nr Type Vekt Hvor Bilde
 1    Hunn Kalv 19 kg   Ytre Kroken jaktlag, skytter Jens Tore Aakre  

 2  

 Bukk – 12 tagger 90 kg 

 Vik jaktlag, skytter Alf Jonny

 

 3   Spissbukk  58 kg   Ulltveit jaktlag, skytter Harald Lunden  
 4   Spissbukk  55 kg   Gryting/Brokeland jaktlag, skytter Olav Martin Dalen  
 5  Bukk – 8 tagger 80 kg   Moe jaktlag, skytter Arne Ellefsen  
 6  Fjorårs kolle 40 kg  Statskog, skytter Tom Henry Valle  
 7 Spissbukk  ?  kg Sunde/Tveit jaktlag, skytter Jon Ivar Christensen  
 8  Spissbukk 49 kg Skorstøl Jaktlag, skytter Anders Skorstøl  
 9 Hunn kalv 31 kg Øygarden Jaktalag, skytter Trond Stigen  
10 Bukk 65 kg Lunden Jaktlag  
11 Spissbukk 55 kg Vevstad Jaktlag  
12 Bukk – 10 tagger 82 kg Sunde/Tveit Jaktlag, Olav Henning Bråten  
13 Hann kalv 27 kg Østerholt Jaktlag, Skytter Nils Harald Reiersen  
14 Bukk – 11 tagger  107 kg Mo Jaktlag, Skytter Ove Gjernes  
15   Kalv  30 kg  Eskeland Jaktlag  
16 Spissbukk 50 kg Østerholt Jaktlag, skytter Rune Øygarden  
17 Fjorårs kolle 45 kg Røed og Eikeland Jaktlag  
18 Hind ? kg Eskeland Jaktlag  
19 Hind ? kg Eskeland Jaktlag  
20 Hind ? kg Eskeland Jaktlag  
21 Kalv ? kg Eskeland Jaktlag  
22 12 tagger  89 kg Mo Jaktlag, skytter Erik Henriksen  
23 Bukk 10 tagger 95 kg Vevstad Jaktlag, Hallvard Tore Lyngstøl  
24 Hind 60 kg Trydal Jaktlag  

Informasjon om SørHjort før jakta 2015

Hensikt og mål

«SørHjort» – merkeprosjektet for hjort på Sørlandet og i Telemark startet for fullt opp vinteren 2015. Hensikten med prosjektet er økt kunnskap om hjorten, til anvendelse i den lokale og regionale forvaltninga. Prosjektområdet dekker begge Agderfylkene hvor omtrent alle kommunene er med og Telemark hvor 9 kommuner deltar i prosjektet. Prosjektet varer til ut 2018 og målet er å kunne merke minst 40 hjort med GPS halsbånd i perioden. Prosjektet er i hovedsak finansiert av deltakende kommuner og de 3 fylkeskommunene.

 

Merking av hjort

En viktig del i prosjektet er merking av hjort med GPS halsbånd for å utvikle kunnskap om hjortens arealbruk. Vinteren 2015 ble det merka i alt 11 hjort, 4 i Telemark og 7 i Aust-Agder. Det skal følges opp med merking av flere GPS hjort i alle fylkene i prosjektperioden i flere vintre. Til vinteren planlegges det å merke nye dyr i nye områder i de tre fylkene, og målet er å merke rundt 15 dyr i 2016. Dyrenes posisjoner blir lagt ut på nettet og kan følges på http://bioweb07.bioforsk.no/hjortegis/ eller via www.hjortmerk.no (link videre der). Man kan også følge prosjektet via facebook – søk på «hjort og hjortemerking». Pr starten av juni ser det ut til at alle dyra trekker bort fra sine vinterområder (merkeplass) og i snitt har de forflyttet seg om lag 30 km i luftlinje til sommerområdene. Det er betydelig spredning for når trekket foregår; fra starten av april til starten av juni. De første resultatene tyder dermed på at dyra bruker store leveområder i løpet av året. Detaljene kan man følge på facebook og på nettet.

 

GPS merka hjort under jakta

I 2015 ber prosjektet om at de GPS merka dyra blir spart under jakta. Målet er å følge dyra i to sesonger og hvis dyra blir felt i år, mister vi den muligheten. Hvis man er så uheldig å likevel felle en GPS merka hjort, så ber vi at jegerne tar vare på GPS halsbåndet på best mulig måte. Det er viktig at GPS-halsbandet skrues av dyret (to 7 eller 10 mm muttere på siden av halsbåndet) og ikke at det brukes kniv på halsbåndet. Vi ber også om det fylles ut et skjema (finnes på www.hjortmerk.no). Det er viktig at dyret blir nøyaktig veid og at kjeve og livmor med eggstokker (fra kollene) skjæres ut. Vi ønsker også at et øre blir skjært av på GPS dyra og puttet i en pose så snart som mulig. Øret kuttes slik at hele øret blir med. Grunnen er at vi vil registrere flått på ørene og da er det viktig at dette skjer raskt. Alle prøver må merkes med øremerkenummer, kommune og dato. Kjeve, livmor og øre fryses og sendes kommunen så snart som mulig sammen med GPS halsbåndet. Hvis man feller kalven til en av GPS kollene så ber vi også om rapport og materiale fra denne på samme måte som beskrevet ovenfor.

 

Hjelp oss med observasjoner av GPS-dyr

Prosjektet er avhengig av et godt samarbeid med jegere, grunneiere og andre interesserte. Vi trenger informasjon fra dere! Hvis man observerer et merka dyr med GPS-halsbånd så vil vi gjerne ha informasjon om det. Det gjør man ved å rapportere via facebook (hjort og hjortemerking Bioforsk- gjerne med bilder), epost til erling.meisingset@nibio.no eller SMS (404 80 203). Prosjektet er spesielt interessert i å få observasjoner av GPS koller og om disse er i følge med årskalv eller ikke. Ved observasjon av merka dyr vil vi gjerne ha informasjon om dato, kommune, stedsnavn (gjerne med kartreferanse), alder og kjønn på dyret, øremerkefarge og -nummer, og om kolla observeres med kalv eller ikke. Hvis for eksempel øremerkenummer ikke ble registrert så vil vi gjerne ha rapport likevel. Vi vil gjerne ha rapport om observasjoner både utenfor og i jakttida.

 

Kontaktpersoner

Ring lokal viltkontakt i kommunen eller direkte til prosjektet snarest (se kontaktpersoner nedenfor) hvis man feller en GPS hjort for å avtale levering av GPS-halsbånd og annet materiale. Ta gjerne kontakt også for andre henvendelser.

 

Telemark:

Tommy Granlien, Notodden kommune, tommy.granlien@notodden.kommune.no, mobil 970 53 343.

Ole Bjørn Bårnes, Telemark fylkeskommune, Ole-Bjorn.Barnes@t-fk.no

 

Aust-Agder:

Øyvin Froland, Froland kommune, Oyvin.Froland@froland.kommune.no, mobil 482 07 297.

Hans Fløystad, Aust-Agder fylkeskommune, Hans.Floystad@austagderfk.no

 

Vest-Agder:

Jan Fredrik Sundt, Farsund kommune, jan.fredrik.sundt@farsund.kommune.no, mobil 902 05 692.

Bård Andreas Lassen, Vest-Agder fylkeskommune, Bal@vaf.no

 

Prosjektleder:

Erling L. Meisingset, NIBIO, erling.meisingset@nibio.no, mobil 404 80 203.

Årets hjortejakt 2015

Gjerstad Viltlag har i 2015 fått tildelt 37 hjort og ønsker å videreføre de gode erfaringene vi har opparbeidet oss de siste årene. Derfor tildeles det kun frie dyr på det første 20 hjort som felles. Her er det «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder. Grunneierlagene/storvaldene kan selv bestemme hvordan hjortejakta disponeres internt i lagene.

 

Kvoter tildelt av Gjerstad Kommune.

 

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til Tom Jacobsen på telefon/SMS 488 988 51.

Når de første 20 hjortene er felt vil styre i viltlaget gjøre fortløpende vurdering på hvilke dyr som skal skytes.

 

Nr Type Vekt Hvor Bilde
1 Spissbukk   Sunde / Tveit  
2 Spissbukk 51kg  Sunde / Tveit  
3 Spissbukk 62kg  Sunde / Tveit  
4 Hind 52kg  Sunde / Tveit  
5 Spissbukk 54kg  Østerholt  
6 Hind 62kg  Eskeland  
7 Hokalv 28kg  Eskeland  
8 Spissbukk 52kg  Sunde / Tveit  
Hind 32kg  Vik  
 10  Hind  42kg  Vik  
11  Spissbukk 60kg  Homme  
12  Kalv 30kg  Ulltveit  
13  Bukk 97kg  Vik  Bilde
14  Hind 65kg  Fostveit / Haugland  
15  Spissbukk 58kg  Østerholt  
16  Kalv 33kg  Statskog  
17  Bukk 79kg  Mo  
18  Hind 73kg  Trydal  

Årets hjortejakt 2014

Gjerstad Viltlag har i 2014 fått tildelt 37 hjort og ønsker å videreføre de gode erfaringene vi har opparbeidet oss de siste årene. Derfor tildeles det kun frie dyr på det første 20 hjort som felles. Her er det «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder. Grunneierlagene/storvaldene kan selv bestemme hvordan hjortejakta disponeres internt i lagene.

 

Kvoter tildelt av Gjerstad Kommune.

 

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til Tom Jacobsen på telefon/SMS 488 988 51.

Når de første 20 hjortene er felt vil styre i viltlaget gjøre fortløpende vurdering på hvilke dyr som skal skytes.

 

Nr Type Vekt Hvor Bilde
1 Bukk 67kg Homme / Vormli   Bilde
2 Spissbukk 55kg Vik  
3 Bukk 62kg Østerholt  
4 Hind 50kg Østerholt  
5 Hind 60kg Moe  
6 Bukk 67kg  Fone  
7 Bukk 121kg Østerholt  Bilde
8 Bukk 73kg Sunde / Tveit  
9 Hind 65kg Østerholt  
10 Bukk 108kg Trydal  Bilde
11 Bukk 77kg Østerholt  Bilde
12 Kalv, ho 33kg Sunde / Tveit  Bilde
13 Spissbukk 50kg Fostveit / Haugland  Bilde
14 Bukk   Eskeland / Ausland  Bilde
15 Hind 44kg Fone  
16 Kalv 20kg Holte / Røed / Eikeland  
17 Hind 57kg Holte / Røed / Eikeland  Bilde
18 Spissbukk 49kg Holte / Røed / Eikeland  Bilde

Årets hjortejakt 2013

Gjerstad Viltlag har i 2013 fått tildelt 48 hjort og ønsker å videreføre de gode erfaringene vi har opparbeidet oss de siste årene. Derfor tildeles det kun frie dyr på det første 20 hjort som felles. Her er det «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder. Grunneierlagene/storvaldene kan selv bestemme hvordan hjortejakta disponeres internt i lagene.

 

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til Helge Røed på telefon 908 68 001.

Når de første 20 hjortene er felt vil styre i viltlaget gjøre fortløpende vurdering på hvilke dyr som skal skytes.

 

Nr Type Vekt Hvor Bilde
1 Spissbukk 68 kg Fostveit/Haugland  
2 Spissbukk 49 kg Kveim  
3 Spissbukk    58 kg Homme/Vormli  
4 Spissbukk   Sunde/Tveit  
5 Hind 1,5 år    52 kg Mesel/Landsverk jaktlag  
6 Bukk  100 kg Moe/Vik  
7 Hind 1,5 år   Statskog (Vestsiden)  
8 Spissbukk   Statskog  
9 Spissbukk 60 kg  Ulltveit jaktlag  
 10 Spissbukk 65 kg  Ulltveit jaktlag  
 11 Hind 74 kg  Apland/Kveim jaktlag   
12 Kalv 23 kg  Apland/Kveim jaktlag  
13 Bukkekalv 30 kg  Fostveit/Haugland  
14 Hind 1,5 år   Statskog  
15 Kalv (ho)   Trydal jaktlag  
16 Bukk 1,5 år ca 55 kg Østerholt jaktlag  
17 Bukk   Eskeland/Ausland jaktlag  
18 Spissbukk   Sunde/Tveit jaktlag  

Årets hjortejakt 2012

Gjerstad Viltlag har i 2012 fått tildelt 48 hjort og ønsker å videreføre de gode erfaringene vi har opparbeidet oss de siste årene. Derfor tildeles det kun frie dyr på det første 20 hjort som felles. Her er det «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder. Grunneierlagene/storvaldene kan selv bestemme hvordan hjortejakta disponeres internt i lagene.

 

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til Helge Røed på telefon 908 68 001.

Når de første 20 hjortene er felt vil styre i viltlaget gjøre fortløpende vurdering på hvilke dyr som skal skytes.

 

Nr Type Vekt Hvor Bilde
1 Bukk 99kg Statskog Bilde
2 Bukk 76kg Sunde/Tveit
3 Bukk 54kg Østerholt
4 Hind 43kg Østerholt
5 Bukk 80kg Sunde/Tveit
6 Hind 59kg Sunde/Tveit
7 Bukkekalv 30kg Mesel/Landsverk
8 Hind 60kg Mesel/Landsverk
9 Bukk 72kg Mesel/Landsverk
10 Hind 65kg Fostveit-Haugland jaktlag
11 Bukk 78kg Østerholt
12 Bukk 94kg Trydal Bilde
13 Hindkalv 33kg Homme
14 Hind 55kg Sunde/Tveit
15 Bukkekalv 35kg Statskog

Årets hjortejakt 2011

Gjerstad Viltlag har i 2011 fått tildelt 48 hjort og ønsker å videreføre de gode erfaringene vi har opparbeidet oss de siste årene. Derfor tildeles det kun frie dyr på det første 20 hjort som felles. Her er det «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder. Grunneierlagene/storvaldene kan selv bestemme hvordan hjortejakta disponeres internt i lagene.

 

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til Helge Røed på telefon 908 68 001.

Når de første 20 hjortene er felt vil styre i viltlaget gjøre fortløpende vurdering på hvilke dyr som skal skytes.

 

Nr Type Vekt Hvor Bilde
1 Spissbukk Vik
2 Spissbukk 52kg Ytre Haugen
3 Spissbukk 58kg Ytre Haugen
4 Hind 50kg Sunde-Tveit
5 Bukk 90kg Eskeland
6 Spissbukk 46kg Østerholt
7 Spissbukk 50kg Østerholt
8 Bukk 64kg Sunde-Tveit
9 Hind 56kg Holte-Røed
10 Bukk 85kg Eskeland
11 Bukk 110kg Trydal
12 Hind 52kg Statskog
13 Hind 56kg Sunde-Tveit
14 Hind 42kg Eskeland
15 Spissbukk Homme/Vormli
16 Hannkalv 30kg Vik
17 Bukk Lunden
18 Hokalv Eskeland
19 Hind Eskeland
20 Hind Eskeland
21 Hind Eskeland
22 Hankalv Eskeland
23 Hokalv Trydal

Hjortejakta fortsetter som vanlig

Årets hjortejakt har vært «fritt frem» for de første 20 felte hjort. Det er nå felt 24 hjort (pr. 1.nov) i Gjerstad skogene, men vi velger å fortsette uten større endringer. Ett jaktlag har fått stopp inntill elgjakta er ferdig 15. nov.

Er du i tvil om kan jakta fortsette ta kontakt med jaktlederen din eller Arne Gunnerud (993 02 599).

Hjortejakt 2010

Det er tildelt 38hjort i Gjerstad kommune i år – dette er det samme som 2009. Vi ønsker å fortsette med samme tildeling som tidligere.

 

Følgende gjelder!

  • 38 hjort tildelt 
  • Det er «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder
  • De første 20hjort er friedyr
  • Felt hjort meldes i fra umiddelbart til Arne Gunnerud ( 993 02 599)
  • Viltlaget.no oppdateres fortløpene med oversikt over felt hjort og hva som er tilgjengelig
  • Det er hver enkelt jaktleders ansvar å vite om det er hjort igjen på kvota.
    • Dette er spesielt viktig når elgjakta er avsluttet
  • Hjortejakta varer fra 10.september til 23.desember.