Bestandsplan 2021-23 for Gjerstad Viltlag

Som kjent måtte vi avlyse årsmøte og behandling av ny bestandsplan pga. corona-epidemien i fjor vår. Styret hadde ønsket å ha ordinært årsmøte i år og få vedtatt planen, i tillegg til ordinære årsmøtesaker. Dette lar seg ikke gjøre pga. situasjonen vi er i.

Styret ønsker derfor å legge ut forslaget til plan, og kontakte representanter for alle lagene for godkjenning. Deretter søker vi kommunen om godkjenning av planen.

Begrunnelsen for å gjøre det slik er følgende:

 • Planen er et resultat av flere runder med innspill og flere medlemsmøter med diskusjoner.
 • En 3-års plan gir bedre forvaltning av elgbestanden.
 • Bestandsplanen gir mer fleksibilitet for lagenes avskyting
 • Det blir også enklere å fordele kvotene til de enkelte lag.
 • Planen tar opp i seg medlemmenes ønsker om en litt annen profil på uttaket.

Prosessen blir som følger:

 • Planen legges ut på Viltlagets hjemmeside og medlemslagene informeres.
 • Styret tar kontakt med lagenes representant i uke 15 for tilbakemelding.
 • Styret sammenholder tilbakemeldingene i styremøte i uke 16.
 • Dette gir to mulige utfall:
 1. Planen anses som vedtatt i viltlaget og sendes til kommunen for godkjenning.
 2. Planen må utsettes ytterligere ett år, og vi søker om direkte tildeling ett år til.

Når godkjenning/tildeling foreligger fra kommunen, fordeler styret kvoter til lagene som tidligere.

Hvis et lag har fått ny leder send melding med tlf./e-post til 975 80 204

Styret

Se vedlagt bestandsplan: Bestandsplan_2021-2023

VIKTIG INFO!!! Ingen hjortebukk og hinn igjen på kvota

Voksen bukk kvota og hinn er skutt. Bare kalv og spissbukk igjen.

Jmf.tildelingsvedtak:

I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 18, tildeles Gjerstad Viltlag
følgende kvote på hjort: Totalt 37 dyr, hvorav 10 er kalv, 12 er
spissbukk, 7 er voksne hunndyr og 8+1 (ekstra tildeling) er voksne hanndyr.

 

 

Jaktmøte /høstmøte

Gjerstad Viltlag

JAKTMØTE / HØSTMØTE

19.aug.kl.19 på Lyngrillen

Viltlaget inviterer valdledere og jaktledere til møte før høstens jakt.

Program:

 • Elgjakt, rutiner mm.
 • Hjortejakta
 • Bestandsplanarbeidet

 

 

Styret