Observasjon av dyr

Viktig informasjon: 

Nytt fra og med 2018 er at dobbeltobservasjoner ikke lenger skal kanselleres. Alle direkte observasjoner av dyr skal registreres, uavhengig om dyret er sett tidligere samme dag av samme jeger eller andre jegere i jaktlaget.

Hjorteviltregisteret beskriver den nye instruksen og har nå også omsider link til pdf. av nytt skjema med oppdatert instruks på baksiden.  

Hjortejakt skutt 2018

Gjerstad Viltlag har i 2018 fått tildelt 37 hjort.

HUSK å ta prøve av dyr fra 2 år og eldre, Prøvetaking ligger på YX Egdalen. Hent et sett til hvert jaktlag.

Se gjerne informasjonsvideo hvordan dette gjøres:

https://www.youtube.com/watch?v=JoeQZZDTI68

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til:

Gro Eskeland på mobil/sms 9225 8934

Nr Type Vekt Hvor
 1  Spissbukk  49 kg  Vevstad jaktlag, John Sigbjørn Haugebo
 2  Hinn  45 kg  Brokeland/Gryting jaktlag, Olav Martin Dalen
 3  4 tagger  65 kg  Sunde/Tveit, Poul Andre Pettersen
 4  Spissbukk  40 kg  Aakre/Ytre Kroken Jaktlag, Jens Tore Aakre
 5  6 tagger  70 kg  Aakre/Ytre Kroken Jaktlag, Jens Tore Aakre
 6  Spissbukk 49,5kg  Mo jaktlag, Erik Henriksen
 7 6 tagger  75 kg  Mo jaktlag, Erik Henriksen
 8  Spissbukk 39 kg Østerholtsheia, Terje Jensen
 9  Hinn 60 kg  Anders Skorstøl
10  Kalv 28 kg  Anders Skorstøl
11 11 tagger 95 kg  Sunde og Tveit jaktlag, Jon Ivar Christensen
12  Spissbukk 60 kg  Sunde og Tveit jaktlag, Olav Østerholt
13 6 tagger 57 kg  Østerholt jaktlag, Svein reiersen
14  Hind 1 1/2år 40 kg  Vestøl jaktlag, skytter Øystein Oland
15  Spissbukk  55 kg  Aasbø jaktlag, skytter Jon Inge Øybekk
16  9 tagger  110 kg  Vestøl jaktlag, Per Gunvald Haugen
17  Hind  71 kg  Trydal
18 Kalv, hunn  30 kg  Vik, skytter Arnt Ivar Sørensen
19  Hind  kg  Eskeland
20  4 tagger  65 kg  Sunde/Tveit jaktlag. Skytter: Tore Flaten
21  Spissbukk 48 kg  Vik, skytter Alf Jonny
22
23  kg
24 kg

Oppfordring til hundeeiere om å være særlig varsomme når båndtvang oppheves fra 21. august pga svekket hjortevilt etter sommerens tørke

Til aktuelle hundemiljøer, viltansvarlige i Agderkommunene og media på Agder

Fylkesmannen har mottatt henvendelse fra folk som nå opplever å se små avkom av hjortevilt etter en ekstrem tørkesommer. Vi har tidligere registrert at tørre og varme somre gir langt lavere vekter på elgkalver enn kjølige og fuktige, så vi tror dette dessverre er realiteten i år med ekstrem tørke. Når den generelle båndtvangen på hund oppheves 21. august vil vi derfor på det sterkeste oppfordre hundeeiere til å vise særlig hensyn grunnet den ekstraordinære situasjonen vi opplever i år. Fylkesmannen har på bakgrunn av dette i dag lagt ut følgende oppslag på sine nettsider: https://www.fylkesmannen.no/Aust–og-Vest-Agder/Miljo-og-klima/Viltforvaltning/den-generelle-bandtvangen-oppheves-21.-august–men-naturen-er-sarlig-sarbar-i-ar/

Vi håper dere kan bidra til å formidle dette budskapet.

På forhånd takk!

Vennlig hilsen


Tor Punsvik
 
seniorrådgiver / viltforvalter
Miljøvernavdelingen
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Tlf: 38 17 62 08    Mob: 906 19 471

Informasjon fra viltlaget

Som informert på møtet mandag 13.08.18 skal disse informere/kontaktes.

 

Ved felling av elg og hjort skal Gro Eskeland kontaktes for oppdatering av hjemmesiden. Hun har telefonnummer 922 58 934. Informasjonen kan gjerne sendes på sms.

 

Ved sporing av skadevilt utover en dag må Kjell Trygve Grunnsvoll (tlf 415 69 959) eller Frank Moland (tlf 974 18 507) kontaktes, for å informere og avklaring av den videre utvikling. Husk at dersom grenser til nabojaktlag, eller storvald, passeres må disse informeres om det. Det er sporingsplikt, men det må være kommunikasjon mellom lagene/storvaldene når passering skjer.

 

Dersom det oppdages døde dyr i terrenget er det fallviltgruppa som skal kontaktes. Den består av Harald Lunden (tlf 408 26 608), Arnt Georg Skeibok (tlf 994 13 030) og Kjetil Eskeland (tlf 458 69 270). Konakt en av disse og de vil ta en beslutning rundt hva som skal gjøres videre rundt prøvetaking.

 

Husk å vær raskt ute med registrering på www.settogskutt.no når det felles dyr. Da vil dere få raskt svar på resultatet av de innsendte prøvene på skrantesyke. Mattilsynet legger ut prøveresultatet direkte på det enkelte falldyret dersom det er innmeldt. 

Jaktmøte 13.august på Lyngrillen

Det arrangeres et jaktmøte på Lyngrillen den 13. august klokka 1830.

Dette er et felles møte for alle grunneierlag/jaktlag i Gjerstad og Risør.

På møtet får vi besøk av Faun og Mattilsynet. En viktig grunn til at de deltar, er at Gjerstad og Risør er trukket ut som tilfeldige kommuner hvor det skal foretas prøvetaking på spesifikke dyr i årets jakt med hensyn til cwd/skrantesjuke. De skal orientere om hvordan jaktlagene skal ta prøver, hvilke dyr som skal prøvetas m.m.

Faun vil i tillegg orientere rundt de årlige anbefalinger som gis på kvoter og forvaltning av hjort og elg.

Gjerstad og Risør Viltlag vil foreta sine egne møter umiddelbart etter fellesmøtet.

Endringer/justeringer i tildelt kvote 2018

Til jaktlag som ønsker å søke om endringer/justeringer i tildelt kvote

Årsmøtet vedtok at jaktlag kan søke om justeringer i tildelt kvote for jakta 2018. De jaktlagene som ønsker å søke om justering må sende søknad om justering gjennom storvaldet de hører inn under. Det betyr at alle storvaldene må sende søknadene samlet til behandling i styret, etter at storvaldene selv har sett alle søknadene fra sine jaktlag under et. Søknadsfrist er satt til 15. mai og styret vil behandle søknadene i møte den 29. mai. Storvaldet og jaktlag vil få en tilbakemelding på utfallet av søknaden i etterkant.

Styret.