Kategoriarkiv: Jakt

Årets Hjorte Jakt

Årets Hjorte jakt

Gjerstad Viltlag ønsker å videreføre tidligere års praksis angående årets Hjorte jakt. Gjerstad Viltlag har for 2016 fått tildelt 37 hjort. Det tildeles kun frie dyr på det første 20 hjort som felles. Her er det «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder. Grunneierlagene/storvaldene kan selv bestemme hvordan hjortejakta disponeres internt i lagene. Styret henstiller til at jaktlagene ser på tildeling fordelt på sonene og at dette hensyntas.

Når de første første 20 hjortene er felt, vil styre i viltlaget gjøre fortløpende vurdering på hvilke dyr som kan skytes.

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til: 

Lars Holte på mobil/sms 975 26 105

Trond Inge Haugen på mobil/sms 916 71 526

Kvoter

Henstilling Skytbare Hjort

 

Tildeling Hjort 2016

Gjerstad viltlag har blitt oppfordret til å gjøre noe med praksisen sin vedrørende tildeling av hjort til jaktlaga.

Tildelinga fra Gjerstad Kommuner er på 37 dyr.
Vi har sett på hva Jaktlaga/storvalda har skutt de siste fem åra.

Ut i fra dette har vi fordelt 30 av 37 løyver ut til storvalda.

Viltlaget har delt område i tre soner, ( øvrebygda, østsida og vestasida vassdraget.)
Innen sonene må jaktlaga tilstrebe å få til ønsket avskyting med hensyn til alders og kjønnsfordeling.
Det vil med andre ord innen sonene være først til mølla som gjelder på for eksempel bukkekvota.

Det er bare to storvald som får ei redusert tildeling i forhold til hva de har skutt de siste fem åra.

 

Har du spørsmål, ring gjerne på: 975 26 105

Tildeling Hjort 2016

Årets hjortejakt 2016

Gjerstad Viltlag har i 2016 fått tildelt 37 hjort.

 

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til: 

Lars Holte på mobil/sms 975 26 105

Trond Inge Haugen på mobil/sms 916 71 526

 

Nr Type Vekt Hvor Bilde
1 Kalv   Trydal  
2 Kalv, bukk 30,0 kg  Ulltveit  
3 Spissbukk   Østerholt  
4 Spissbukk 50,0 kg  Brødsjø Statskog  
5 Kalv, bukk 33,7 kg  Brødsjø Statskog  
6 Bukk, 6 takker 69,0 kg  Mo  
7 Bukk, 8 takker 70,0 kg  Homme  
8 Bukk,   Ulltveit / Mesel  
9 Hind   Ulltveit / Mesel  
10 Hind    Ulltveit / Mesel   
11 Kalv, bukk   Ulltveit / Mesel  
12 Kalv, hun   Ulltveit / Mesel  
13 Bukk 112,0 kg  Fostveit/Haugland  Bukk Fostveit/Haugland
14 Bukk, 6 takker, skytter Samuel Larsen 60,0 kg  Fone/Byholt/Haugeto  
 15 Hind, skytter Samuel Larsen 58,0 kg  Fone/Byholt/Haugeto  
16 Bukk, 6 takker, skytter Rolf Mortensen 58,0 kg  Fone/Byholt/Haugeto  
17 Bukk, 10 tagger   Skorstøl  
18 Kolle   Vik  
19 Kalv 16,0 kg  Brødsjø Statskog  
20 Hind 64,0 kg  Brødsjø Statskog  
21 Kalv   Ausland/Eskeland  
22 Bukk, 10 tagger 90,0 kg  Vevstad  
 23 Spissbukk   Mo  
 24 Spissbukk   Holte/Røed/Eikeland   
25 Kalv 26 kg  Brødsjø/Juklerød  
26 Hind  48 kg  Brødsjø/Juklerød  
27 Kalv   Fostveit/Haugland   
28 Hind   Kveim/Apland  
         
         

Årets hjortejakt 2017

Gjerstad Viltlag har i 2017 fått tildelt 37 hjort.

 

Hver felt hjort skal umiddelbart meldes fra til: 

Anna M Hovdekleiv på mobil/sms 911 55 355

 

Nr Type Vekt Hvor Bilde
 1    Hunn Kalv 19 kg   Ytre Kroken jaktlag, skytter Jens Tore Aakre  

 2  

 Bukk – 12 tagger 90 kg 

 Vik jaktlag, skytter Alf Jonny

 

 3   Spissbukk  58 kg   Ulltveit jaktlag, skytter Harald Lunden  
 4   Spissbukk  55 kg   Gryting/Brokeland jaktlag, skytter Olav Martin Dalen  
 5  Bukk – 8 tagger 80 kg   Moe jaktlag, skytter Arne Ellefsen  
 6  Fjorårs kolle 40 kg  Statskog, skytter Tom Henry Valle  
 7 Spissbukk  ?  kg Sunde/Tveit jaktlag, skytter Jon Ivar Christensen  
 8  Spissbukk 49 kg Skorstøl Jaktlag, skytter Anders Skorstøl  
 9 Hunn kalv 31 kg Øygarden Jaktalag, skytter Trond Stigen  
10 Bukk 65 kg Lunden Jaktlag  
11 Spissbukk 55 kg Vevstad Jaktlag  
12 Bukk – 10 tagger 82 kg Sunde/Tveit Jaktlag, Olav Henning Bråten  
13 Hann kalv 27 kg Østerholt Jaktlag, Skytter Nils Harald Reiersen  
14 Bukk – 11 tagger  107 kg Mo Jaktlag, Skytter Ove Gjernes  
15   Kalv  30 kg  Eskeland Jaktlag  
16 Spissbukk 50 kg Østerholt Jaktlag, skytter Rune Øygarden  
17 Fjorårs kolle 45 kg Røed og Eikeland Jaktlag  
18 Hind ? kg Eskeland Jaktlag  
19 Hind ? kg Eskeland Jaktlag  
20 Hind ? kg Eskeland Jaktlag  
21 Kalv ? kg Eskeland Jaktlag  
22 12 tagger  89 kg Mo Jaktlag, skytter Erik Henriksen  
23 Bukk 10 tagger 95 kg Vevstad Jaktlag, Hallvard Tore Lyngstøl  
24 Hind 60 kg Trydal Jaktlag  

Årets elgjakt 2016 og 2017

Hver felt elg skal umiddelbart meldes fra til: 

Lars Holte på mobil/sms 975 26 105

Trond Inge Haugen på mobil/sms 916 71 526

 

Nr. Type 2016 Vekt Hvor Bilde
 1  Kvige    Løite/Haugen  Kvige Løite Haugen
 2  Ku  134,0 kg  Mo  
 3  Kvige, skutt på Husmyr  117,0 kg  Eskeland / Ausland  
 4  Okse, 5 takker    Kveim/Apland  
 5  Ku    Vestøl  
 6  Ku, Barbliheia, Skytter Peter Sandberg  185,0 kg  Gryting/Brokeland  
 7  Kvige, skutt på Boganmyra 119,0 kg  Aakre  
 8  Stut, 2 tagger  160,0 kg  Sunde/Tveit  
 9  Stut, 2 tagger  166,0 kg  Øygarden   
 10  Piggstut  150,0 kg  Ulltveit   
 11  Kalv 41,0 kg  Statskog, Markset  
 12  Stut, 4 tagger, Skytter Jakob Såmundsen  220,0 kg  Østerholt  
 13  Kalv    Holte/Eikeland/Røed  
 14  Kalv    Statskog  
15  Okse, skytter Tellef Kveim  120,0 kg  Fone/Byholt/Kveim  Godt med dyr i
16  Okse, 1,5 år, Skytter Rolf Mortensen  90,0 kg  Fone/Byholt/Kveim  terrenget.
17  Okse, Skytter Tellef Kveim 200,0 kg  Fone/Byholt/Kveim  Jaktet
 18  Okse, Skytter Svein Erik Fone 140,0 kg  Fone/Byholt/Kveim  Fredag/Lørdag/Søndag
19  Okse, 1,5 år 86,0 kg  Vestøl  
 20  Kvige 101,0 kg  Statskog, Markset  
21  Okse, 1,5 år 182,0 kg  Statskog, Markset  
22  Ku, 2,5 år    Skorstøl  
 23  Okse, 1,5 år    Ytre Haugen  
24  Kalv    Holte/Eikeland/Røed  
25  Okse, 4 tagger    Holte/Eikeland/Røed  
26  Okse, 4 tagger, Skytter Svein Brødsjø 195,0 kg  Brødsjø/Juklerød  
27  Okse, 1,5 år  98,0 kg  Homme/Vormli  
28  Kalv, okse  34,0 kg  Lunden  
29  Kalv    Åsbø  
30  Okse, 2 tagger, Skytter Jens Trydal  155,0 kg  Trydal  
         
         
         
         
       

 

 


Type 2017
Vekt Hvor Bilde
1   Stut 159 kg   Eskeland og Ausland Jaktlag, skytter Per Jørgen Eskeland  
2   Ku 132 kg   Eskeland og Ausland Jaktlag, skytter Per Jørgen Eskeland  
3   Stut  112kg    Vestøl Jaktlag, skytter Jostein Vestøl  
4   Stut 140 kg Landsverk Mesel Jaktlag,skytter Tom Gjeruldsen  
5   Kalv 54 kg Landsverk Mesel Jaktlag, skytter Kjell Helle  
6   Kvige 89 kg Løite/Haugen Jaktlag  
7   Ku 127 kg Sunde/Tveit Jaktlag, skytter Leo Larsen  
8   Kalv tvilling 60 kg Fone/Byholt/Haugeto Jaktlag , Skytter Arne Gunnerud  
9   Kvige  110 kg Fone/Byholt/Haugeto Jaktlag, Skytter Atle Nærdal  
10  Ku 140 kg Fone/Byholt/Haugeto Jaktlag, Skytter Rudi Kveim  
11  Ku 106 kg Øygarden Jaktlag, Skytter Tarjei Lia  
12  Ku 166 kg Mo Jaktlag, Skytter Svein Birger Mortensen  
13  Ku  98 kg   Brødsjø/Juklerød jaktlag, Skytter Maren Brødsjø  
14  Kvige 86 kg    Holte, Røed, Eijeland Jaktlag  
15  Ku 135 kg   Kveim/Apland  
16  Ku 141 kg  Ytre Haugen jaktlag  
17  Pigg Stut 89 kg  Ulltveit Jaktlag, Skytter Harald Lunden  
18  Kalv 52 kg  Brødsjø/Juklerød, Terje Ødegaard Brødsjø  
19  Stut 180 kg  Løite/Haugen Jaktlag  
20  Piggstut 138 kg  Brokeland/Gryting Jaktlag, skytter Oddvar Stormyr  
21  Kvige 64 kg  Ulltveit Jaktlag  
22  Stut 5 tagger 182 kg  Aakre Kroken jaktlag  
23  Hunn kalv 33 kg  Fostveit / Haugland Jaktlag  
24  Hunn kalv 65 kg  Mo jaktlag, skytter Ove Gjernes  
25  1-1/2 Stut 149 kg Holt Røed og Eikeland Jaktlag  
26  Kvige kalv 51 kg Holt Røed og Eikeland Jaktlag  
27  Ku 180 kg Østerholt Jaktlag, Skytter Jakob Såmundsen  
28  Kvige 155 kg Holte, Røed og Eikeland Jaktlad  
29  Stut 1,5 åring 139 kg Fostveit, Haugland Jaktlag  
30  Stut 215 kg Fostveit, Haugland Jaktlag  

 

 

NY DATO – Felles jaktmøte for Risør og Gjerstad – 30.sep kl 19.00

I år vil det også bli holt felles jaktmøte for Risør og Gjerstad. Møte vil foregå på Søndeled Skole onsdag 30.september kl 19.00. Første del av møtet blir felles dfor begge kommunene. Øyvin Froland skal holde et innlegg angående status på hjortemerkeprosjektet SørHjort. I tillegg får vi besøk av Olav Rosef som skal orientere om sitt prosjekt på helsetilstanden på hjortevilt. Etter pause blir Gjerstad og Risør delt. Tom Jacobsen gjennomgår ny bestandsplan for Gjerstad Viltlag, mens Terje Wiik gjennomgår plan for Risør Viltlag.

 

Informasjon fra kommunen

Ettersøktavtale

Sett elg skjema

SørHjort

Feltkontroll av hjortevilt

Felles jaktmøte for Risør og Gjerstad – 15.sep kl 19.00

I år vil det også bli holt felles jaktmøte for Risør og Gjerstad. Møte vil foregå på Søndeled Skole tirsdag 15.september kl 19.00. Første del av møtet blir felles dfor begge kommunene. Øyvin Froland skal holde et innlegg angående status på hjortemerkeprosjektet SørHjort. I tillegg får vi besøk av Olav Rosef som skal orientere om sitt prosjekt på helsetilstanden på hjortevilt. Etter pause blir Gjerstad og Risør delt. Tom Jacobsen gjennomgår ny bestandsplan for Gjerstad Viltlag, mens Terje Wiik gjennomgår plan for Risør Viltlag.

 

Informasjon fra kommunen

Ettersøktavtale

Sett elg skjema

SørHjort

Feltkontroll av hjortevilt